Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: hrobové miesto č. 287
dátum platnosti zmluvy: 18.12.2018
dátum zverejnenia zmluvy: 19.12.2018
dátum účinnosti zmluvy:20.12.2018

zmluva

Prílohy