Zmluva o dodávke prác a služieb - RRA Komárno - Topoľnica

Zmluva o dodávke prác a služieb – RRA Komárno

0

Zmluva o dodávke prác a služieb – Regionálna rozvojová agentúra Komárno

vypracovanie ŽoNFP pre projekt: Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Topoľnica- 2.etapa – úsek “B”

dátum platnosti zmluvy: 02.02.2016

celková suma s DPH: 500,00 € po odovzdaní ŽoNFP a 1250,00 € v prípade schválenia ŽoNFP

Zmluva – RRA Komárno

Prílohy