Zmluva o dielo - KBK plus s.r.o. - Topoľnica

Zmluva o dielo – KBK plus s.r.o.

0

Zmluva o dielo – KBK plus s.r.o.
predmet zmluvy: Výmena okien ZŠ Topoľnica
dátum platnosti zmluvy: 17.10.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 17.10.2019
dátum účinnosti zmluvy:18.10.2019

zmluva

Prílohy