Zmluva o dielo - KBK plus s.r.o. - Topoľnica

Zmluva o dielo – KBK plus s.r.o.

0

Zmluva o dielo – KBK plus s.r.o.
predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien – Školská jedáleň
dátum platnosti zmluvy: 27.01.2020
dátum zverejnenia zmluvy: 27.01.2020
dátum účinnosti zmluvy:28.01.2020

zmluva na okná

Prílohy