Zmluva o dielo - DUVYSTAV s.r.o. - Topoľnica

Zmluva o dielo – DUVYSTAV s.r.o.

0

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo – DUVYSTAV s.r.o.
na predmet zákazky: Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie – Topoľnica – 2. Etapa – úsek “B”
dátum platnosti: 28.06.2017
dtum zverejnenia: 29.06.2017
dátum účinnosti: 30.06.2017

Prílohy