Zmluva o dielo č. 37/2017 - DARTON s.r.o. - Topoľnica

Zmluva o dielo č. 37/2017 – DARTON s.r.o.

0

Zmluva o dielo č. 37/2017 – DARTON s.r.o., Komárno – Rekonštrukcia kultúrneho domu Topoľnica
dátum platnosti zmluvy: 29.11.2017
dátum zverejnenia zmluvy: 03.01.2018
dátum účinnosti zmluvy: podľa zmluvných podmienok

Zmluva o dielo č. 37-2017

Príloha k ZoD č. 37-2017

Prílohy