Zmluva o dielo 02/2020 - ENERCOM s.r.o. - Topoľnica

Zmluva o dielo 02/2020 – ENERCOM s.r.o.

0

Zmluva o dielo č. 02/2020 – ENERCOM s.r.o.
predmet zmluvy: dodávka hracích prvkov pre projekt Detské ihrisko
dátum platnosti zmluvy: 10.02.2020
dátum zverejnenia zmluvy: 11.02.2020
dátum účinnosti zmluvy:12.02.2020

Zmluva o dielo

Prílohy