Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - Topoľnica