Zmluva o nájme nebytových priestorov - PD Hrušov - Topoľnica

Zmluva o nájme nebytových priestorov – PD Hrušov

0

zmluva o nájme nebytových priestorov – nástenka v budove Základnej a Materskej školy za účelom zverejňovania informačných plagátov na školský rok 2016/2017

nájomca: Poľnohospodárske družstvo Hrušov

dátum platnosti: 07.09.2016

dátum zverejnenia: 07.09.2016

dátum účinnosti: 08.09.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov – PD Hrušov