Zmluva na prenájom hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva na prenájom hrobového miesta

0

zmluva na prenájom hrobového miesta číslo 252

dátum platnosti: 11.10.2017

dátum zverejnenia: 11.10.2017

dátum účinnosti: 12.10.2017

zmluva na HM 252

 

Prílohy