Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. - Topoľnica