Zmluva o dodávke prác a služieb - RRA Komárno - Topoľnica

Zmluva o dodávke prác a služieb – RRA Komárno

0

Zmluva o dodávke prác a služieb – Regionálna rozvojová agentúra Komárno

dodanie služieb : vypracovanie Žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

dátum podpísania zmluvy: 14.03.2016

dátum platnosti zmluvy: 14.03.2016

dátum účinnosti zmluvy: 06.04.2016

dohodnutá zmluvná cena : 500,00 € / v prípade schválenia žiadosti o NFP 2500,00 €

Zmluva o dodávke prác a služieb – RRA Komárno