Zmluva o dodávke plynu 6300235582 - SPP a.s. - Topoľnica