Zmluva o dielo SOD SK605/4/2016 - EMPEMONT Slovakia s.r.o. - Topoľnica

Zmluva o dielo SOD SK605/4/2016 – EMPEMONT Slovakia s.r.o.

0

Zmluva o dielo číslo SOD SK605/4/2016 – EMPEMONT Slovakia s.r.o.

zmluva na realizáciu rozhlasového a varovného systému obce Topoľnica

cena za dielo s DPH: 5.988,00 €

dátum platnosti: 25.10.2016

dátum zverejnenia: 31.10.2016

dátum účinnosti: 02.11.2016

zmluva-o-dielo-empemont-slovakia-s-r-o

Prílohy