Zmluva číslo 9407991087 - ZSE Energia, a.s. - Topoľnica

Zmluva číslo 9407991087 – ZSE Energia, a.s.

0

Zmluva číslo 9407991087 o združenej dodávke elektriny – kamerový systém – ZSE Energia, a.s.

dátum zverejnenia: 03.12.2015

dátum platnosti: 03.12.2015

dátum účinnosti: 04.12.2015

celková suma s DPH: podľa cenníka spoločnosti

Zmluva 9407991087

Prílohy