Zmluva číslo 9407991076 - ZSE Energia, a.s. - Topoľnica

Zmluva číslo 9407991076 – ZSE Energia, a.s.

0

Zmluva číslo 9407991076 o združenej dodávke elektriny – kamerový systém – ZSE Energia,a.s.

dátum zverejnenia zmluvy: 03.12.2015

dátum platnosti: 03.12.2015

dátum účinnosti: 04.12.2015

celková cena s DPH: podľa cenníka spoločnosti

Zmluva 9407991076

Prílohy