Zmluva o bežnom účte - Topoľnica

Zmluva o bežnom účte

0

Zmluva o bežnom účte číslo SK34 0200 0000 0016 9482 1456, vedenom vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pobočka Galanta.

dátum platnosti: 16.06.2016

dátum zverejnenia: 21.06.2016

dátum účinnosti: 22.06.2016

zmluva o bežnom účte

Prílohy