Zmluva číslo 9707991066 - ZSE Energia, a.s. - Topoľnica

Zmluva číslo 9707991066 – ZSE Energia, a.s.

0

Zmluva číslo 9707991066 o združenej dodávke elektriny – kamerový systém – ZSE Energia, a.s.

dátum zverejnenia: 03.12.2015

dátum platnosti: 03.12.2015

dátum účinnosti: 04.12.2015

celková suma s DPH: podľa cenníka spoločnosti

Zmluva 9707991066

Prílohy