Zmluva 19-2-S-2019 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj - Topoľnica

Zmluva 19-2-S-2019 o poskytnutí účelovej dotácie – Trnavský samosprávny kraj

0

Zmluva č. 19-2-S/2019 o poskytnutí účelovej dotácie – Trnavský samosprávny kraj
predmet zmluvy: účelová dotácia na realizáciu projektu: “Pohybom ku zdraviu” vo výške 650,00 €
dátum platnosti zmluvy: 11.06.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 12.06.2019
dátum účinnosti zmluvy:13.06.2019

Zmluva – TTSK

Prílohy