Zmluva 121509944 - Západoslovenská distribučná a.s. - Topoľnica

Zmluva 121509944 – Západoslovenská distribučná a.s.

0

Zmluva číslo 121509944 – Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

dátum zverejnenia: 01.12.2015

dátum platnosti: 01.12.2015

dátum účinnosti: 02.12.2015

celková suma s DPH: 5,59 € zmluva 121509944 – Západoslovenská distribučná a.s.