Zmeny a doplnky č. 6/2019 Územného plánu mesta Galanta - Rozhodnutie - Topoľnica