Zber komunálneho odpadu z domácností dňa 17. mája 2019 - piatok - Topoľnica

Zber komunálneho odpadu z domácností dňa 17. mája 2019 – piatok

0

Vážení obyvatelia,

touto cestou Vám oznamujeme, že zber komunálneho odpadu z domácností zo smetných nádob sa v našej obci uskutoční dňa 17. mája 2019 – v piatok..

Zber komunálneho odpadu sa v zmysle Zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Topoľnica a novým dodávateľom služieb – spoločnosťou FCC Slovensko s.r.o., bude konať v našej obci každý párny týždeň v piatok.

HARMONOGRAM zberu komunálneho odpadu v roku 2019