Zber komunálneho odpadu z domácností dňa 19. apríla 2019 - piatok - Topoľnica

Zber komunálneho odpadu z domácností dňa 19. apríla 2019 – piatok

0

Vážení obyvatelia,

touto cestou Vám oznamujeme, že zber komunálneho odpadu z domácností zo smetných nádob sa v našej obci uskutoční dňa 19. apríla 2019 – v piatok aj napriek tomu, že na tento deň pripadne sviatok – Veľký piatok.

Zber komunálneho odpadu sa v zmysle Zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Topoľnica a novým dodávateľom služieb – spoločnosťou FCC Slovensko s.r.o., bude konať v našej obci každý párny týždeň v piatok.

K zberu komunálneho odpadu, triedeného odpadu a k ďalším poskytovaným službám spoločnosťou FCC Slovensko s.r.o. v našej obci sa chystá pre obyvateľov a podnikateľov verejná schôdza. O termíne konania verejnej schôdze Vás budeme informovať včas.