Záverečný účet obce Topoľnica za rok 2019 - Topoľnica