Zastupiteľstvo - Topoľnica

Zastupiteľstvo

Za poslancov Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica boli podľa § 44 odseku 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obce v znení neskorších predpisov dňa 15. novembra 2014 zvolení:

1. Ing. Miroslav Szabó, bytom Topoľnica, č.d. 322, MOST – HÍD – 142 hlasov
2. Imrich Kollár, bytom Topoľnica, č.d. 186, SMK – MKP – 140 hlasov
3. Katarína Forrová, bytom Topoľnica, č.d. 160, SMK – MKP – 135 hlasov
4. Ján Farkaš, bytom Topoľnica, č.d. 256, nezávislý kandidát – 134 hlasov
5. Bc. Adrián Varga, bytom Topoľnica, č.d. 207, nezávislý kandidát – 129 hlasov

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 05. decembra 2014 v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici so začiatkom o 18:00 hodine.