Zámer na predaj pozemku v zmysle uznesenia č. 150/OZ - 2016 - Topoľnica

Zámer na predaj pozemku v zmysle uznesenia č. 150/OZ – 2016

0

V prílohe je zverejnený Zámer prevodu majetku obce Topoľnica priamym predajom.  Ide o pozemky v katastrálnom území obce Topoľnica na parcelách číslo C KN 207/1 a C KN 253/136. Lehota na doručenie cenových ponúk sa stanovuje do 23.03.2016 do 16:00 hodiny. V zámere sú rozpísané aj náležitosti, ktoré musí obsahovať cenová ponuka. V prílohe je pripojený vzor cenovej ponuky pre fyzickú osobu a vzor cenovej ponuky pre právnickú osobu.

Dátum zverejnenia zámeru: 08.03.2016

Lehota na predkladanie ponúk: 23.03.2016 do 16.00 hodiny

zámer 196

vzor_cenova_ponuka_fo_parcela 207_1

vzor_cenova_ponuka_fo_parcela 253_136

vzor_cenova_ponuka_po_parcela 207_1

vzor_cenova_ponuka_po_parcela 253_136

 

Prílohy