Zámer na predaj pozemku v zmysle uznesenia č. 148/OZ - 2016 - Topoľnica

Zámer na predaj pozemku v zmysle uznesenia č. 148/OZ – 2016

0

V prílohe je zverejnený Zámer na predaj pozemkov v katastrálnom území obce Topoľnica na parcelách  C KN 207/5 a C KN 207/6.

Dátum zverejnenia zámeru: 08.03.2016

zámer 194

 

Prílohy