Zámer na predaj pozemku v zmysle uznesenia č. 149/OZ - 2016 - Topoľnica

Zámer na predaj pozemku v zmysle uznesenia č. 149/OZ – 2016

0

V prílohe je zverejnený Zámer na predaj pozemku v katastrálnom území obce Topoľnica na parcele C KN 641/2 .

Dátum zverejnenia zámeru: 08.03.2016

zámer 195

Prílohy