Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. - Topoľnica

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

0

Obec Topoľnica zverejňuje Výzvu Západoslovenskej distribučnej a.s. vo veci odstránenia stromov a iných porastov zasahujúcich do vedenia elektrických vedení.

v Topoľnici, dňa 09.11.2019

Výzva

Prílohy