Výzva a Upozornenie spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. - Topoľnica

Výzva a Upozornenie spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

0

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená výzva a upozornenie spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedenia distribučnej sústavy.

Výzva – ZSE a.s.

Prílohy