Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia kultúrneho domu Topoľnica - Topoľnica

Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia kultúrneho domu Topoľnica

0

Obec Topoľnica vyhlasuje ku dňu 20.11.2017 verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác pre projekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu Topoľnica. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle príslušnej stavebnej dokumentácie – rozpočet stavby na sumu: 134471,64 € bez DPH. Predmet zákazky je špecifikovaný prílohami tejto výzvy. Ponuku doručte poštou alebo osobne v 2 (dvoch) originálnych vyhotoveniach na adresu uvedenú vo výzve najneskôr do 28.11.2017 vrátane.

v Topoľnici, dňa 20.11.2017

3-20171120_Výzva na predloženie ponuky_v1.0ph_NaZverejnenie_rekonstrukcia

3-20171116_Výzva na predloženie ponuky_v2 0_ZOD vzor

01 Zadanie – Rekonštrukcia kultúrneho domu Topoľnica

2017_34_REKONSTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 09. VYPIS EXTERIEROVYCH VYPLNI OTVOROV

2017_34_REKONSTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 08. POHLADY NAVRHOVANY STAV

2017_34_REKONSTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 07. REZ A A NAVRHOVANY STAV

2017_34_REKONSTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 06. PODORYS PRIZEMIA NAVRHOVANY STAV

2017_34_REKONSTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 05. POHLADY SKUTOCNY STAV

2017_34_REKONSTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 04. REZ A A SKUTOCNY STAV

2017_34_REKONSTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 03. PODORYS PRIZEMIA SKUTOCNY STAV

2017_34_REKONSTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 02. KOORDINACNA SITUACIA

2017_34_REKONSTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 01. SIRSIE VZTAHY

Prílohy