Výzva na odstránenie stromov a porastov zasahujúcich do elektrických vedení - Topoľnica

Výzva na odstránenie stromov a porastov zasahujúcich do elektrických vedení

0

Obec Topoľnica na žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zverejňuje Výzvu a Upozornenie pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov našej obce.

v Topoľnici, dňa 23.01.2018

výzva

Prílohy