Výzva a Upozornenie - Západoslovenská distribučná a.s. - Topoľnica

Výzva a Upozornenie – Západoslovenská distribučná a.s.

0

Obec Topoľnica touto cestou zverejňuje Výzvu a Upozornenie pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní našich obyvateľov.

v Topoľnici, dňa 23.01.2019

výzva

Prílohy