VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE TOPOĽNICA 2018 - Topoľnica