Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29.02.2020 - Topoľnica

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29.02.2020

0

Nižšie sú zverejnené odkazy na webové stránky, kde sú zverejnené výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29.02.2020:

http://www.minv.sk/?nr20-vysledky

https://volbysr.sk/sk/data02.html

v Topoľnici, dňa 04.03.2020