Výberové konanie - riaditeľka Materskej školy - Topoľnica

Výberové konanie – riaditeľka Materskej školy

0

Obec Topoľnica, zriaďovateľ Materskej školy v Topoľnici podľa ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy v Topoľnici bez právnej subjektivity s nástupom od 01. januára 2017.

Vyhlásenie výberového konania so všetkými požadovanými kritériami je pripojené v prílohe.

topolnica

Prílohy