Výberové konanie - Materská škola - Topoľnica

Výberové konanie – Materská škola

0

Obec Topoľnica ako zriaďovateľ Materskej školy v Topoľnici vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy v Topoľnici bez právnej subjektivity s nástupom od 15. augusta 2016.

Podrobnosti o výberovom konaní sú uvedené v prílohe.výberové konanie – Materská škola

 

 

Prílohy