VOĽBY - preberanie kandidátnych listín, delegačných listín, menovanie zapisovateľa, informácie o volebnej miestnosti a okrsku - Topoľnica

VOĽBY – preberanie kandidátnych listín, delegačných listín, menovanie zapisovateľa, informácie o volebnej miestnosti a okrsku

0

Vážení obyvatelia, nižšie sú zverejnené nasledovné informácie:
Oznámenie o preberaní kandidátnych listín
Oznámenie o preberaní delegovania členov do komisie
Vytvorenie okrsku a určenie volebnej miestnosti

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb je 704.

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Gabriela Kelecsényiová, bytom Topoľnica 4, 925 92 Topoľnica, pracovisko Obecný úrad Topoľnica, Topoľnica 13, 925 92 Topoľnica, tel. 031/78 11 258, mobil: 0905/503 102, email: topolnica@topolnica.sk

Preberanie delegačných listín členov komisie

Preberanie kandidátnych listín

vytvorenie okrsku, určenie miestnosti

v Topoľnici, dňa 30.08.2018