Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 -informácie - Topoľnica

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 -informácie

0

tájékoztató a választópolgár részére
informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.
V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec zverejňuje na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.
Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostnej menšiny.

v Topoľnici, dňa 30.06.2017

Prílohy