Verejná vyhláška - Výzva - Oznámenie o vstupe - Topoľnica

Verejná vyhláška – Výzva – Oznámenie o vstupe

0

Obec Topoľnica zverejňuje Verejnou vyhláškou Výzvu/Oznámenie spoločnosti Zelená dolina, s.r.o., vo veci práva na dobu nevyhnutnú na odstránenie a okliesnenie stromov zasahujúcich do elektrického vedenia na vstup na dotknuté pozemky v katastrálnom území obce Topoľnica, ktorých vlastníkmi sú občania a daňovníci obce Topoľnica. Termín začatia prác – okliesnenie stromov, drevín a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, je naplánovaný podľa potreby Západoslovenskej distribučnej, a.s.

v Topoľnici, dňa 25.11.2019

Verejná vyhláška

 

Prílohy