Územný plán obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č. 2 - Topoľnica

Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2

0

Obec Topoľnica zverejňuje dokumentáciu schváleného “Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2”. Dokumentácia je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Topoľnici a na Okresnom úrade v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01  Trnava.

VZN

Výpis z uznesenia

Topoľnica ZaD 2 Text cistopis 

Topoľnica ZaD 2 Vykres 1 cistopis

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2A1 cistopis

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2A1 nalozka cistopis

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2A1 podklad

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2A2 cistopis

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2B1 cistopis

Topoľnica ZaD 2 Vykres 2B2 cistopis

Topoľnica ZaD 2 Vykres 3 cistopis

Topoľnica ZaD 2 Vykres 4A cistopis

Topoľnica ZaD 2 Vykres 4B cistopis

Topoľnica ZaD 2 Vykres 5 cistopis

Topoľnica ZaD 2 Vykres 6 cistopis