TRIEDENÝ ODPAD dňa 03. mája 2016 a informácie na rok 2016 - Topoľnica

TRIEDENÝ ODPAD dňa 03. mája 2016 a informácie na rok 2016

0

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Topoľnica na rok 2016 a iné informácie v súvislosti s odpadom, miestnymi daňami a miestnym poplatkom. informácie na rok 2016

Podľa pripojeného harmonogramu sa zber triedeného domového odpadu uskutoční dňa 03. mája 2016 – v utorok.

 

 

Prílohy