Škola - Topoľnica

Škola

Rozhodnutie Ministra ŠVVaV SR

Rozhodnutie zriaďovateľa

organizácia MŠ – covid

organizácia ZŠ – covid

vyhlásenie pre deti Materskej školy

vyhlásenie pre MŠ a ZŠ pri nástupe

Dodatok – ŠJ

Materská škola – prevádzka od 01.06.2020

Základná škola – prevádzka od 01.06.2020

 

Vyššie uvedené dokumenty sa týkajú Rozhodnutia zriaďovateľa o otvorení Materskej školy, Základnej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v obci Topoľnica od 01.06.2020.

V obci sa nachádza základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, materská škola s vyučovacím jazykom slovenským, školský klub detí a školská jedáleň.

 

Prílohy