Schválené VZN č.1/2019 - miestny poplatok za rozvoj od roku 2020 - Topoľnica

Schválené VZN č.1/2019 – miestny poplatok za rozvoj od roku 2020

0

Obec Topoľnica zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica č. 1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré bolo schválené na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 11.12.2019.

v Topoľnici, dňa 12.12.2019

VZN 1-2019 – MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ OBCE TOPOĽNICA OD ROKU 2020