Rámcová zmluva na poskytnutie služieb - FCC Slovensko s.r.o. - Topoľnica

Rámcová zmluva na poskytnutie služieb – FCC Slovensko s.r.o.

0

Rámcová zmluva na poskytnutie služieb – FCC Slovensko s.r.o.
predmet zmluvy: Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
dátum platnosti zmluvy: 29.03.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 02.04.2019
dátum účinnosti zmluvy: 01.04.2019

Rámcová zmluva

Prílohy