Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 12. - 13. marca 2019 - oboznámenie verejnosti - Topoľnica

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 12. – 13. marca 2019 – oboznámenie verejnosti

0

Vážení obyvatelia, v prílohe sú pripojené oznámenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., o prerušení distribúcie elektriny v dňoch 12. marca a 13. marca 2019.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 12. marca 2019 – utorok – v čase od 08:00 hodiny do 11:00 hodiny sa týka nasledovných domácností: Paľovce čísla domov 262 – 279 – viď oznam pre verejnosť 1

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 12. marca 2019 – utorok – v čase od 11:30 hodiny do 14:00 hodiny sa týka nasledovných domácností: Topoľnica a Paľovce – časť obce za železnicou smerom na Matúškovo čísla domov 42 – 91 – viď oznam pre verejnosť 4

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 13. marca 2019 – streda- v čase od 08:00 hodiny do 11:00 hodiny sa týka nasledovných domácností: Topoľnica (Hlavná ulica) čísla domov 1 – 41, čísla domov 93 – 134, Topoľnica (Pod záhradami, Hlasná ulica a Nová ulica) čísla domov 154 -215 – viď oznam pre verejnosť 2 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 13. marca 2019 – streda- v čase od 11:30 hodiny do 14:00 hodiny sa týka nasledovných domácností: Topoľnica čísla domov 135 – 153, Topoľnica čísla domov 216 – 331 – viď oznam pre verejnosť 3

v Topoľnici, dňa 19.02.2019

Prerušenie distribúcie elektriny – oznam pre verejnosť 1

Prerušenie distribúcie elektriny – oznam pre verejnosť 2

Prerušenie distribúcie elektriny – oznam pre verejnosť 3

Prerušenie distribúcie elektriny – oznam pre verejnosť 4