Prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.08.2017 - Topoľnica

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.08.2017

0

prerušenie elektriny

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený list spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o prerušení distribúcie elektriny dňa 30.08.2017 v čase od 08:00 hodiny do 16:00 hodiny. Prerušenie distribúcie elektriny sa týka nasledovných domácností a firiem pod súpisnými číslami domov:
od čísla domu 42 – po číslo domu 91
od čísla domu 262 – po číslo domu 279

Prílohy