Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 28.02.2018 - Topoľnica

Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 28.02.2018

0

Obec Topoľnica zverejňuje oznámenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 28.02.2018 – v stredu – v čase od 11:30 hodiny do 15:00 hodiny v nasledovných rodinných domoch : súpisné čísla od  42  do 91 a súpisné čísla 285, 293, 296, 315, 316

oznámenie o prerušení elektriny

Prílohy