Predĺženie Generálneho pardonu ZsVS a.s. - Topoľnica

Predĺženie Generálneho pardonu ZsVS a.s.

0

Obec Topoľnica zverejňuje Oznámenie o predĺžení Generálneho pardonu spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Generálny pardon je predĺžený do 31.08.2018, čím ešte dáva všetkým neoprávneným odberateľom/producentom možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie.

v Topoľnici, dňa 03.07.2018