Pozvánka na 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - Topoľnica