Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - Topoľnica